Heléne Fritzon deltar i informellt ministermöte i Sofia, Bulgarien

Den 1 januari tog Bulgarien över EU:s roterande ordförandeskap för sex månader framöver. Bulgarien inleder sitt ordförandeskap med ett informellt ministermöte för rättsliga och inrikes frågor i Sofia den 25–26 januari och migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon kommer att delta på mötet.

Under ministermötet kommer bland annat den europeiska asylpolitiken och den europeiska integrerade gränsförvaltningen att diskuteras. I samband med en arbetslunch kommer också frågor som rör den globala migrationen att lyftas fram.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson