Infrastrukturministern på historiskt möte med svenska hamnar för att diskutera ökad sjöfart

Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffar i dag representanter från Sveriges allmänna hamnar och utvalda industrihamnar och deras ägare. Syftet med mötet är att ha en diskussion om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem och om vad som behövs för att få fler transportörer att välja sjöfarten.

Tid:
Plats: Näringsdepartementet, Stockholm

– Sjöfarten är viktig för Sverige, inte minst för att vi ska nå klimatmålen. Regeringen vill att alla trafikslag används mer effektivt tillsammans, och här kan vi konstatera att sjöfarten kan utnyttjas mer. Hamnarna runt om i landet spelar en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna nå dit. Jag hoppas att det här mötet kan bidra till mer samarbete för ökad sjöfart, både mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin och hamnarna, men också hamnar emellan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Det har bäring på flera av regeringens mål och strategier som att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, Nyindustrialiseringsstrategin, fossilfritt Sverige samt ordning och reda på arbetsmarknaden. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera en godstransportstrategi.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1166562
e-post till Karin Boman Röding