Jämställdhet i fokus för granskning av trygghetssystem

Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, får i uppdrag av regeringen att göra en jämställdhetsanalys av hur Försäkringskassan handlägger arbetsskadeförsäkringen. ISF ska även kartlägga egenföretagares privata pensionssparande uppdelat på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda.

ISF ska även analysera hur regelförändringen i föräldrapenningen har påverkat uttagsmönster och fördelning av dagar mellan kvinnor och män.

- En feministisk regering måste alltid ha jämställdhetsglasögonen på.
Vi behöver bättre kunskap om hur trygghetssystemen används och administreras av myndigheten, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppföljning av försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU

Det internationella samarbetet inom EU står också i fokus. ISF kommer att kartlägga och analysera hur Försäkringskassan har hanterat kostnader för vårdförmåner, det vill säga vård av svenska medborgare utomlands och europeiska medborgare i Sverige.

Jämställdhetsanalys av handläggning av arbetsskadeförsäkring

Myndigheten får även i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av hur Försäkringskassan handlägger arbetsskadeförsäkringen.

Egenföretagare och tjänstepension

Myndigheten får i uppdrag att kartlägga egenföretagares privata pensionssparande uppdelat på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju