Jordbrukspolitiken efter 2020 diskuteras på ministerrådsmöte

På måndag den 29 januari träffar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht EU:s jordbruksministrar i Bryssel för att bland annat prata om EU-kommissionens förslag till en ny gemensam jordbrukspolitik.

EU-kommissionen presenterade under hösten 2017 ett förslag till en ny inriktning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter år 2020. Detta förslag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med sina ministerkollegor i EU att diskutera under måndagen.

Regeringen välkomnar i stort förslaget men poängterar att riktade åtgärder till nationella program, t.ex. det svenska landsbygdsprogrammet bör prioriteras framför direktstöd till lantbrukare. Förenkling av regelverket och administrationen är en annan viktigt fråga för Sverige.

Under mötet kommer även marknadssituationen för de största jordbrukssektorerna att presenteras. Kommissionen kommer även att informera om läget i pågående handelsförhandlingar med fokus på jordbrukssektorn.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng