Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Karolina Skog träffar kommuner och länsstyrelser om brister i svenska avloppsreningsverk

Publicerad

Den 23 januari samlar miljöminister Karolina Skog flera kommunstyrelseordföranden och landshövdingar till ett möte om att avloppsreningsverk som de ansvarar för ännu inte lever upp till EU:s krav. Detta trots att bristerna varit kända i flera år.

EU-kommissionen har sedan 2010 riktat kritik mot Sverige för att det finns svenska avloppsreningsanläggningar som inte klarar avloppsdirektivets krav på rening och kontroll. Kritiken omfattar avloppsreningsverk som sköts av kommunerna i Boden, Borås, Gagnef, Gnesta, Härjedalen, Malung-Sälen, Lycksele, Malå, Pajala, Robertsfors, Tidaholm, Töreboda och Åsele samt av länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län.

– Det är angeläget att de reningsverk som berörs blir åtgärdade så fort som möjligt. Sverige riskerar i förlängningen mycket höga böter. Jag ser hellre att vi åtgärdar bristerna nu än tar den risken, säger miljöminister Karolina Skog.

Vid mötet kommer Karolina Skog, tillsammans med tjänstemän från Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket och Svenskt Vatten, att gå igenom om de brister som EU-kommissionen har pekat på, vilka skyldigheter kommunerna och länsstyrelserna har och vilket stöd myndigheterna och organisationerna kan ge. Mötet kommer också handla om det så kallade "kallt klimat"-undantaget.

Miljöministern finns tillgänglig för kommentarer efter mötet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Överträdelseärendet hos EU-kommissionen

EU-kommissionen kan inleda överträdelseärenden om den anser att en medlemsstat inte följer ett direktiv och i förlängningen stämma medlemsstaten inför EU-domstolen. Sedan 2010 pågår ett överträdelseärende där Europeiska kommissionen har riktat kritik mot Sverige för bristande genomförande av EU:s avloppsdirektiv hos vissa avloppsreningsanläggningar.