Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kungl. biblioteket får tydligare forskningsprofil

Publicerad

Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, ska framöver främja svensk forsknings kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Det framgår av en uppdaterad instruktion till Kungl. biblioteket som regeringen beslutat om.

Myndigheten ska även hjälpa forskare att göra sina forskningsresultat tillgängliga, samt stödja landets bibliotek i att sprida kunskapen. I instruktionen ingår dessutom att tillhandahålla data som gör det möjligt att visa en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet är att fler människor och verksamheter ska ges möjlighet att få ta del av vetenskapligt förankrad information.

- Som nationalbibliotek samlar Kungl. biblioteket in allt som trycks och ges ut i Sverige och fyller därför en viktig funktion för forskningen. Det här beslutet tydliggör Kungl. bibliotekets uppgift att värna demokratin genom att sprida kunskap baserad på forskning av hög kvalitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kungl. biblioteket ska även fortsättningsvis ansvara för kulturarvet genom att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Sedan tidigare har myndigheten också i uppdrag att upprätthålla en nationell överblick över landets bibliotek, och främja deras samverkan.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.