Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Marknaden för gröna obligationer ska främjas

Publicerad

Finansmarknadsminister Per Bolund har idag tagit emot betänkande från utredningen om gröna obligationer. Utredningen är en del i regeringens arbete för en grön finansmarknad.

- Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Det blir spännande att ta del av utredningens bedömning av hur marknaden fungerar idag och hur den kan stärkas. Jag tycker exempelvis det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utredningen har också analyserat och lämnat förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av gröna obligationer, samt lämnat förslag på vilken information som investerare behöver för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Utredare har varit Mats Andersson.

- Att stötta gröna obligationer är en del i regeringens arbete att nå en grön finansmarknad, utöver sådant som redan genomförs såsom hållbarhetskrav inom pensionssystemet, att klimatrisker blir en del av tillsynen av finansmarknaden och ett nytt centrum för hållbar finans, säger Per Bolund.

Presskontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Brita Hammar
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 19 63