Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern inviger Rise testanläggning för bilars elektromagnetiska kompatibilitet

Publicerad

I dag, onsdag den 10 januari, besöker näringsminister Mikael Damberg Borås för att bland annat inviga testanläggningen Awitar, Automotive Wireless Test and Research Facility. Anläggningen blir den största av sitt slag som drivs av RISE, Research Institutes of Sweden, på institutets anläggningsområde i Borås.

Den nya testanläggningen Awitar har kostat 100 miljoner kronor och kommer att kunna testa hur intern och extern elektronik påverkar alla typer av fordon och dess komponenter.

Program för onsdagen den 10 januari

Besöker Bäckängsgymnasiet
Tid: Kl. 10.15
Plats: Schélegatan 7, Borås

Invigning Awitar
Tid: Kl. 12.00
Plats: Brinellgatan 4, Borås

Besöker Volvo Bussar
Tid: Kl. 13.45
Plats: Bussgatan 1, Borås

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.