Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nyanländas etablering går snabbare

Publicerad

Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Det visar ny statistik från SCB. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar. Sedan regeringen tillträdde har antalet i arbete ökat med över 250 000 personer.

Ladda ner:

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt nya siffror ser vi nu att det går mycket snabbare. Nästan hälften, 48,5 procent, av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år (1). Bland nyanlända män var varannan, 49,3 procent, i arbete efter tre år. Det speglar en kraftig förbättring, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med närliggande månader, både vad gäller antal och andel. Arbetslösheten visar på en gynnsam utveckling med en minskning i både andel och antal. Resultaten för nyanlända som har avslutat sin etableringsplan förbättrades något 2017 jämfört med året innan. Andelen i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.

– Det är positivt att resultaten går åt rätt håll men stora utmaningar kvarstår, inte minst vad gäller nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Därför kommer regeringen att se över hur bestämmelser inom olika ersättningssystem samspelar och påverkar utrikes födda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta.

Arbetsmarknadsläget i korthet

  • Sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med närliggande månader, både vad gäller antal och andel.
  • Arbetslösheten visar på en gynnsam utveckling med en minskning i både antal och andel.
  • Antalet långtidsarbetslösa minskar och även bland den unga befolkningen, 15-24 år, minskar antalet och andelen arbetslösa.
  • Sammantaget fortsätter arbetskraften att öka till följd av den starka sysselsättningsutvecklingen.
  • Andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.
  • Utrikes födda kvinnor får arbete i betydligt lägre grad än män, 16 procent av kvinnorna hade arbete 90 dagar efter avslutad etableringsplan och 36 procent av männen 2017.

(1) Icke att förväxlas med tid till första jobb. För många nyanlända kan det ta kortare tid att få ett första jobb. Här mäts hur lång tid det tar tills hälften av de nyanlända som kom till en kommun ett givet år är i arbete.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Presseminarier om arbetsmarknadsläget

Arbetsmarknadsministern bjuder regelbundet in media till en presentation av det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?