Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad jämställdhet och öppning för fler i föräldraförsäkringen

Publicerad

Regeringen vill efter förslag från Utredningen om en modern föräldraförsäkring införa en reservering av dagar även när föräldrapenning lämnas på grundnivå för ett mer jämställt uttag av föräldrapenning, även för hushåll med låga inkomster. Regeringen vill även förbättra för stjärnfamiljer genom att öppna upp för att fler än i dag ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet.

Regeringen remitterar nu betänkandet. I detta ingår även två förslag som har varit möjliga att bryta ut från övriga förslag i betänkandet. För dessa två förslag är ambitionen att lämna en proposition till riksdagen under våren 2018.

I december lämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring sitt slutbetänkande till socialministern. Regeringen väljer nu att remittera slutbetänkandet i två olika delar. Dels remitteras slutbetänkandet i sin helhet med en remisstid på cirka fyra månader. Dels föreslås det att två förslag som stärker jämställdheten och förbättrar situationen för stjärnfamiljer ska brytas ut från helheten och ingå i ett snabbspår. För dessa gäller därför en kortare remisstid.

– Utredningen har förslag på stora förändringar av föräldraförsäkringen, det är viktigt att vi får in synpunkter från många håll. Vi vill köra ett snabbspår för två av utredningens förslag som vi föreslår bryts ut från helheten, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Alla familjer ser inte likadana ut, vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj, säger socialminister Annika Strandhäll.
Utöver jämställdhetsaspekten tros förslagen ha en positiv effekt för arbetskraftsdeltagandet och förbättra integrationen.

Förslagen som bryts ut och skickas på särskild remissrunda:

- Reservering av dagar på grundnivå
Dessa dagar är inte reserverade idag, vilket gör att de föräldrar som saknar SGI eller har en mycket låg SGI kan överföra dagarna mellan varandra. Förslaget kommer att bidra till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning, även för hushåll med låga inkomster.

- En förälders sambo likställs med en förälder vid uttag av föräldrapenning
Det andra förslaget handlar om att förbättra stjärnfamiljernas situation, genom att en förälders sambo likställs med en förälder vid uttag av föräldrapenning. Det öppnar upp för att fler än i dag ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet, vilket är en klar förbättring och modernisering av föräldraförsäkringen.

Upplägget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.