Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Regeringen förstärker den statliga närvaron i Skåne och Västsverige

Publicerad

Människor ska kunna leva och arbeta oavsett var man bor i landet. Därför ökar regeringen den statliga närvaron i Skåne och Västsverige genom att omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg.

Ladda ner:

– Den här regeringen menar allvar med att hela Sverige ska hålla ihop, säger statsminister Stefan Löfven. Att förstärka Tullverket i Malmö är också ett viktigt inslag i kampen mot vapen- och narkotikasmugglingen till Sverige.

De nio besluten omfattar cirka 900 årsarbetskrafter. Tillsammans med tidigare omlokaliseringar och vissa myndigheters utbyggnader har den statliga närvaron stärkts runt om i Sverige med över 2 000 jobb under mandatperioden.

– Vi bedriver ett omfattande arbete för att vända den trend där allt mer av statliga myndigheters verksamhet koncentrerats till vår huvudstad. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och motverka en splittring av vårt land, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Besluten att omlokalisera eller utvidga myndigheters verksamhet utanför Stockholm fattas på torsdag den 25 januari. Regeringen har tidigare fattat beslut om att omlokalisera 12 myndigheter från Stockholm till annan ort.

Inom kort kommer också ett förslag att skickas på remiss som innebär att myndigheter som vill avveckla verksamhet på en ort inte ska få göra det utan en konsekvensanalys som skickas till berörd länsstyrelse, kommun och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

Beslut den 25 januari

Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö och har utöver detta fått medel för att placera nya tulltjänstemän i Malmö under 2018.

Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö.

Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö.

Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad.

Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Kronofogde-myndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter.

Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg.

Arbetsmiljöverket ska lokalisera den del av verksamheten som bedriver arbete mot osund konkurrens till Mölndal.

Swedac ska lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm till Borås.

Sida ska lokalisera den verksamhet som i dag finns i Stockholms stad till Botkyrka kommun. (Har kommunicerats tidigare under dagen.)

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.