Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen fortsätter arbetet med att förbättra säkerhetsskyddet i samhället

Publicerad

För att förstärka skyddet av de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället har regeringen i dag beslutat att statliga myndigheter blir skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet.

Genom de nya bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen blir myndigheter som planerar att inleda en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan en upphandling påbörjas. Skyldigheten gäller om en framtida leverantör kan få tillgång till eller möjlighet att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. Det här medför att flera hundra upphandlingar per år nu kommer att genomgå en mer rigorös kontroll.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får förelägga myndigheten som ska utkontraktera verksamhet att vidta åtgärder för att säkerställa säkerhetsskyddet i sådana situationer. Om ett föreläggande inte följs eller om säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas får Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten besluta att myndigheten inte får genomföra upphandlingen.

De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 april 2018.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00