Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förtydligar möjligheterna att erbjuda mellanboendeformer för äldre

Publicerad

Regeringen vill förtydliga kommunernas möjlighet att erbjuda mellanboendeformer inom ramen för särskilda boendeformer för äldre för att fler äldre ska kunna få möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål.

Ett förslag som förtydligar kommunernas möjlighet att erbjuda ett så kallat mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet, skickades ut på remiss i mars 2017. Under beredningen av förslaget har det kommit fram att några frågor har behövt utredas ytterligare. Därför presenterar regeringen idag en promemoria, Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68), med ett antal nya delar som gäller förslaget om mellanboende.

Regeringen föreslår bland annat:

- att det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt

- att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare och

- att Socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden.

Promemorian skickas nu ut på remiss. Regeringen avser att lämna proposition till riksdagen innan sommaren.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.