Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen satsar 800 miljoner kronor för att motverka humanitära kriser på Afrikas horn

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillföra 800 miljoner kronor över fyra år (2018–2021) till strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Strategin har uppdaterats för att sätta tydligare fokus på kopplingen mellan humanitärt stöd och långsiktig utveckling, särskilt i länderna på Afrikas horn. Regeringen bedömer att det finns goda möjligheter för Sverige att bidra till ökad motståndskraft mot kriser och katastrofer, liksom till konfliktförebyggande och konflikthantering i ett regionalt perspektiv.

- Vi vet att en stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer räddar liv. Sverige vill bidra till långsiktigt hållbara lösningar för att motverka hungersnöd och andra humanitära kriser på Afrikas horn. Genom att tillföra ytterligare medel kan Sverige bidra till tryggare livsmedels- och vattenförsörjning, ökad produktivitet i det småskaliga jordbruket, mer förnybar energi och åtgärder mot avskogning, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Beslutet utgör en del av regeringens satsning på att stärka engagemanget i länderna på Afrikas Horn som syftar till att motverka återkommande humanitära kriser. Regeringen har tidigare beslutat om en ny strategi för Sudan och i regeringskansliet förbereds nu nya strategier för Somalia, Sydsudan och Uganda.

Strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara uppgår efter beslutet till 3 500 miljoner kronor, varav 3 470 avser Sidas verksamhet och 30 miljoner avser Folke Bernadotteakademiens verksamhet.

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.