Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill ha lag på nära vård

Publicerad

Regeringen vill att det ska slås fast i lagen att landstingen ska organisera vården nära befolkningen. Man vill även se att vårdgarantin i primärvården skärps. Redan inom tre dagar ska du kunna få en medicinsk bedömning av antingen läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. En proposition skickas nu till riksdagen.

– Stärkt vårdgaranti och krav på nära vård är en viktig del i det pågående arbetet med att stärka den nära vården i Sverige och korta köerna. Mer vård ska ges närmare medborgarna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det pågår ett långsiktigt arbete, både hos regeringen och ute i landstingen, med en omstrukturering av svensk sjukvård där den nära vården, särskilt på vårdcentralerna, ska förstärkas.

Något förenklat har Sverige en sjukvård där, jämfört med andra länder, en relativt liten del av vården bedrivs nära patienten. Vård som hade kunnat bedrivas på vårdcentraler eller hos familjeläkare finns i stället på sjukhus. Det försämrar tillgängligheten och möjligheten till en kontinuerlig och trygg vårdkontakt. Genom en långsiktig omstrukturering där den nära vården stärks kan regeringen göra något åt detta och bättre sätta patientens behov i centrum.

Regeringen föreslår att:
- det ska lagstadgas att landstingen och regionerna ska organisera vården nära befolkningen. Undantag ska få göras om det behövs av kvalitets- eller effektivitetsskäl.
- en förstärkt vårdgaranti ersätter dagens regel att man inom sju dagar ska få träffa en läkare. Det nya förslaget innebär att du inom tre dagar får träffa en läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal. Exempelvis för den som söker för psykiska diagnoser kan det vara andra professioner än läkare. Patientens behov ska styra vem som ska göra den medicinska bedömningen.

Förslagen i propositionen bygger på det första betänkandet från Anna Nergårdhs utredning god och nära vård (SOU 2017:53).

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00