Stärkt kunskap om läkemedel till nytta för patient och samhälle

Stärkt kunskap om läkemedel till nytta för patient och samhälle
Regeringen ger i regleringsbrevet för 2018 Läkemedelsverket flera uppdrag, bland annat att samordna och följa upp arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin, samt att öka kunskapen om barns läkemedel och att anpassa läkemedelsinformation till globala standarder.

Läkemedel ger stora möjligheter att bota och lindra sjukdomar, de skapar även en mängd utmaningar som måste hanteras på såväl kort som lång sikt. Grunden för det arbetet är den nationella läkemedelsstrategin.

– Vi vill att rätt person får rätt läkemedel, här behövs fler insatser och
därför får Läkemedelsverket ett tydligt uppdrag att samordna och följa upp arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheten får 3,6 miljoner kronor 2018 till detta arbete som i stort sett spänner över läkemedlens hela kedja; från forskning och innovation till uppföljning av effekter i klinisk vardag.

Barn och läkemedel

Läkemedelsverket ska öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn, såväl flickor som pojkar.

Arbete med anpassning av läkemedelsinformation och nationell läkemedelslista

Läkemedelsverket ska arbeta med anpassning av läkemedelsinformation som behövs för den nationella läkemedelslistan till globala standarder för elektroniskt utbyte av läkemedelsinformation. Den nationella läkemedelslistan är det nationella system regeringen vill ha på plats så snart som möjligt för att läkare och andra delar av sjukvården samlat ska kunna se vilka mediciner en patient har fått utskrivet. Idag är det uppgifter som allt för ofta inte är tillgängliga vilket riskerar patientsäkerheten.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju