Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd kring brottsutsatta barn ska utvärderas

Publicerad

Regeringen ger Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet i uppdrag att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. I barnahusen samverkar myndigheter i utredningar vid misstanke om brott mot barn och utvecklingen av verksamheterna har skett i snabb takt. Barnafrids utvärdering ska identifiera både goda exempel och brister i barnahusens verksamhet.

I dagsläget finns över 30 barnahusverksamheter runt om i landet, jämfört med sex verksamheter 2006. Ett antal studier har visat att barnahus är ett steg i rätt riktning för att barn som utsatts för brott får ett gott bemötande från samhälle och myndigheter. Samtidigt har variationerna mellan olika barnahus visat sig vara stora. Syftet med utvärderingen är därför att främja ett likvärdigt bemötande, stöd och skydd från barnahusen oavsett bostadsort.

– Samhället har ett ansvar för att tillgodose brottsutsatta barns rättigheter. Samarbete och samverkan mellan myndigheter är nödvändig för att uppnå detta. Barnahusverksamheten är en viktig del av detta arbete och därför behöver också goda exempel spridas över hela landet. Stödet kring brottsutsatta barn ska inte skilja sig åt beroende på vart barnet bor, säger barnminister Åsa Regnér.

Barnahus är samlingsnamnet på verksamheter där polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar i gemensamma lokaler i utredningsprocessen vid misstanke om vålds- eller sexualbrott mot barn. Målet för samverkan är att tillförsäkra barnen rättstrygghet, gott bemötande, stöd och skydd samt vid behov kris- och behandlingsinsatser.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter