Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Tre miljarder för ökad specialistkompetens och fler anställda i vården

Publicerad

Regeringen och SKL har idag slutit två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. De handlar de två nya miljarderna per år som tillkom i budgeten för 2018 och som ska gå till att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter, samt professionsmiljarden.

Två läkare berättar om verksamheten för Annika Strandhäll, Magdalena Andersson och Anders Henriksson
Socialminister Annika Strandhäll, Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting och Finansminister Magdalena Andersson under ett verksamhetsbesök på Brommaplans vårdcentral. Regeringskansliet/André Vifot Haas

– Grunden för en bra sjukvård är att vi har tillräckligt många anställda, med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och med bra förutsättningar för att göra sitt jobb gentemot patienterna. Därför gör regeringen historiskt stora satsningar på personalen, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Sverige står inför en förändrad demografi, där vi föder fler barn och blir allt äldre. För att klara den utmaningen satsar vi mer pengar på kommuner och landsting de kommande åren. Vi behöver investera i välfärden, i fler specialistsjuksköterskor, lärare och barnskötare - inte fler skattesänkningar, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Det är bra att landsting och regioner kan fortsätta sina breda satsningar på kompetensförsörjning och att fler än tidigare och i större utsträckning kan erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning. Det ökar karriärmöjligheterna för sjuksköterskorna och bidrar till kvalitetsutveckling. I takt med ökad digitalisering behöver medarbetarnas kompetens också användas på andra sätt, vilket kommer att höja vårdens tillgänglighet och kvalitet, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Regeringen tillför sjukvården totalt 5,5 miljarder kronor 2018, vilket är en historiskt stor satsning.

Överenskommelsen Goda förutsättningar för vårdens medarbetare omfattar 1 999 miljoner kronor, varav 1 975 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för satsningar inom följande områden:

- Utveckla medarbetarnas arbetssituation handlar om att stärka den egna bemanningen genom att exempelvis anställa fler, satsa på arbetsvillkor samt om insatser som rör:

o Tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens som bland annat innefattar möjligheten att öka bemanningen, arbeta heltid, se till att verksamheten inte är beroende av inhyrd personal och olika delar av landstingens utbildningsuppdrag med bland annat AT- och ST-tjänster samt handledare och verksamhetsförlagd utbildning.

o Ledarskap som är en avgörande faktor för medarbetarnas arbetssituation.

o Arbetsmiljö som är centralt för såväl möjligheten för medarbetarna att göra ett bra jobb, som för arbetsplatsernas möjligheter att locka och behålla medarbetare.

o Insatser för att behålla och utveckla medarbetare som bland annat innefattar kompetensutveckling och möjligheten till utbildningslön och att utbilda sig inom en befintlig anställning, exempelvis när sjuksköterskor läser till specialister och när vårdbiträden vidareutbildar sig till undersköterskor.

- Utveckla vårdens verksamheter handlar om insatser för utvecklingsarbete, med insatser som rör:

o Förutsättningar för utvecklingsarbete med bland annat vikten av stöd för chefer att driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och möjligheten att avsätta tid för utvecklingsarbete samt involvera patienterna.

o Kapacitets- och produktionsplanering för effektivare vård rör bland annat möjligheten att optimera användandet av vårdens resurser genom en bra planering och organisation. Det kräver bland annat bra IT-stöd för att stödja processarbete.

o Verksamhetsstöd handlar om de digitala verksamhetsstöd som personalen behöver för att kunna göra ett bra jobb gentemot patienterna, bland annat med tillgång till behövlig information om patienterna och effektiva administrativa stöd. Det handlar också om att ge vårdens medarbetare det stöd och support som behövs för att kunna använda systemen på ett bra sätt.

Tilläggsöverenskommelsen Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården omfattar 976 miljoner kronor och rör den så kallade professionsmiljarden, som varit en del av regeringens satsningar de senaste åren. Inriktningen ligger i stort kvar sedan tidigare år, men ett par nationella utvecklingsinsatser har tillkommit kopplat till den kommande nationella läkemedelslistan. Det innebär bland annat att:

- 300 miljoner kronor är öronmärkta som stöd till landstingen för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar.

- 651 miljoner kronor går till landstingen för insatser inom tre områden:

o IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare.

o smartare användning av medarbetarnas kompetens

o planering av långsiktig kompetensförsörjning

Medlen till överenskommelserna är en del av regeringens budget för 2018, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Överenskommelser och avtal

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingår årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden.