Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Viktiga initiativ för att rädda världshaven lanseras i Davos

Publicerad

FN:s havskonferens, som arrangerades av Sverige och Fiji i juni 2017, har fått ytterligare ringar på vattnet. I samband med att världens beslutsfattare inom politik och näringsliv samlas i Davos medverkar Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i lanseringen av nya och viktiga initiativ för att rädda haven.

- Att havets kritiska situation lyfts upp i ett sådant här forum visar vilket genomslag Havskonferensen i somras hade, och vilken global framåtrörelse det finns för att driva havsfrågorna just nu. Världen har enats om att friska hav är en viktig framtidsfråga och att det handlar om allas vår överlevnad, säger Isabella Lövin.

Tillsammans med FN:s särskilda havssändebud, Peter Thomson, kommer Isabella Lövin under de kommande tre åren vara medordförande för initiativet "Friends of Ocean Action", en vängrupp bestående av ett 40-tal inflytelserika personer från olika samhällssektorer som alla spelar en nyckelroll i det globala arbetet för hållbara hav. Vängruppen kommer att understödjas av World Economic Forum.

- Genom att samla aktörer från näringslivet, civilsamhället, internationella organisationer och forskarsamhället ska gruppen generera och mobilisera innovativa lösningar, resurser och motivation till det globala havsarbetet, säger Isabella Lövin.

Parallellt med lanseringen av vängruppen som sker under torsdagen lanseras också en havspanel bestående av regeringschefer från alla delar av världen. Denna kommer ledas av Norges statsminister Erna Solberg. De olika grupperna ska komplettera varandra genom att bidra med såväl politiskt ledarskap som direkta lösningar till de utmaningar och hot haven står inför.

- Vi måste bygga vidare på det breda aktörskap vi såg vid Havskonferensen. För att vända den negativa trenden i haven krävs gemensamma insatser från alla samhällsaktörer, säger Isabella Lövin.

Den försämrade havsmiljön drabbar världens fattigaste och mest sårbara länder och befolkningar hårdast. Haven och dess resurser är grundläggande för fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling för oräkneliga människor världen över. Detta gäller inte minst små ö-stater under utveckling och de minst utvecklade länderna.

FN:s havskonferens 2017 var den första i sitt slag. Portugal och Kenya planerar att arrangera en uppföljande konferens 2020.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.