Vissa förändringar i lagstiftningen på bankområdet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen vissa förändringar i lagstiftningen på bankområdet. Framför allt föreslås att Sparbankernas säkerhetskassa avvecklas och att Finansinspektionens föreskriftsrätt utökas.

– Sparbankernas säkerhetskassa tillkom redan 1934 och har till uppgift att trygga sparbankernas verksamhet och kundernas rätt. Genom de unionsrättsliga regelverken om hantering av banker i kris och insättningsgarantin, har kassan spelat ut sin roll. Regeringen föreslår därför att kassan avvecklas och att pengarna i kassan betalas tillbaka till de sparbanker som har bidragit till den, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

– Regleringen i fråga om bankernas kreditprocess är allmänt utformad och varje bank har ansvar för att skapa sunda rutiner för sin kreditprocess. Erfarenheter från den globala finanskrisen 2008-2010 visar på behovet av att säkerställa att dessa kreditprocesser är tillförlitliga. Regeringen föreslår därför att Finansinspektionen ska kunna meddela föreskrifter om bankernas kreditprocess, säger Per Bolund.

I lagrådsremissen föreslås sammanfattningsvis att

  • Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas vid utgången av 2018 genom likvidation,
  • det införs en utökad föreskriftsrätt i fråga om kreditinstituts kreditprocess och jävskrediter, samt
  • vissa ofullständigheter i regelverket om krishantering ska korrigeras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Patrik Engberg
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 83 97
e-post till Patrik Engberg, via registrator