Alice Bah Kuhnke inledningstalar och deltar vid Folk och Kultur i Eskilstuna

Onsdagen den 7 februari medverkar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid flera programpunkter under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Ministern leder bland annat ett seminarium om vägarna framåt efter #metoo-uppropen i Kultursverige.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Onsdag 7 februari

14:00–15:00 Deltar vid seminariet ”Är det fria ordet hotat?” Valåret 2018 utmanas demokratin med sociala mediers genomslagskraft, påverkanskampanjer och ett hårdare samtalsklimat. Samtal om den lokala journalistiken och samhället är rustat för det.
Lokal: Munktell Science Park, Portgatan 3

15:10–16:30 Leder Kulturdepartementets seminarium ”Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset” Ett seminarium om vägarna framåt efter #metoo-uppropen i Kultursverige.
Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8

16:40–17:40 Talar vid Kulturrådets och Statens Konstråds seminarium ”Äga rum – konst och kultur av, med och för fler!” Nulägesrapport om regeringens nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar och konkreta exempel med medverkan från några aktuella projekt.
Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8                                      

17.50–18.20 Samtalar med Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, om kulturens roll i samhällsutvecklingen.
Lokal: Utställartorgets Scen (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

18:30–19:00 Inledningstalar och inviger Folk och Kultur.
Lokal: Utställartorgets Scen, (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

19:00–19:30 Presstid
Lokal: Utställartorgets Scen, (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00