Ann Linde besöker Paris

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Paris den 13 februari för överläggningar med Frankrikes EU-minister Nathalie Loiseau. På dagordningen står ett brett spektrum av EU-frågor, inklusive EU:s framtid och handelsfrågor. Ann Linde besöker även Svenska institutet och träffar svenska företag.

Ann Lindes träffar Frankrikes EU-minister Nathalie Loiseau i Paris nästa vecka. I samband med besöket kommer Ann Linde även att träffa den franska viceministern för miljö, representanter för svenska företag verksamma i Frankrike samt besöka Svenska institutets nyrenoverade lokaler.

- Jag ser mycket fram emot att ytterligare stärka kontakterna med Frankrike, som är en viktig aktör i EU-arbetet, och med min franska kollega Nathalie Loiseau, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Sverige har nära relationer till Frankrike. Förra året slöt länderna ett grönt innovationspartnerskap, ett samarbete som fokuserar på innovation och gröna lösningar för att möta två stora samhällsutmaningar: den digitala transformationen och klimatförändringar. Frankrike, franska fackliga organisationer och företag har också nyligen anslutit sig till det svenska initiativet Global Deal som syftar till att stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar för att förbättra anställningsvillkor och produktivitet.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha