Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde leder Team Sweden-delegation till FN i New York med fokus på FN-upphandlingar

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde leder en Team Sweden-delegation till FN i New York den 5-7 februari. Delegationen består av ett 10-tal företag och myndigheter. FN-upphandling är ett prioriterat område för regeringen och syftet med resan att ge den svenska delegationen insikt i och kunskap om hur de kan öka sin försäljning till FN-systemet globalt och samtidigt utveckla strategiska partnerskap med FN.

Team Sweden-delegationen till FN:s huvudkontor i New York består av ett 10-tal företag samt representanter från Business Sweden, Läkarmissionen, RISE och Svenska Institutet.

- Vi behöver hitta nya innovativa sätt att lösa utmaningarna vi ser i världen, till exempel humanitära kriser till följd av konflikter eller naturkatastrofer. Svenska företag har lång erfarenhet att skapa hållbara lösningar, många gånger i mycket utmanande miljöer. Jag vill genom min resa bidra till ökat samarbete mellan FN och svenska företag och myndigheter, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Under besöket på FN i New York kommer Ann Linde även att diskutera vikten av hållbar upphandling för att på systemnivå styra mot målen i Agenda 2030.

- FN-systemets upphandlingskrav bör i än högre grad beakta livscykelkostnader och miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, säger Ann Linde.

Linde planerar även att träffa svenska företag, representanter för New York stad och amerikanska fackföreningsrörelsen för att bland annat diskutera strukturomvandling och dess relation till handelspolitiken. Hon kommer också att vara huvudtalare vid Colombia University tillsammans med professor Joseph Stiglitz, Nobelpristagare i ekonomi och diskutera jobbskapande och handelspolitik.

Under besöket kommer Ann Linde även att lyfta fram talangattraktionens betydelse, i syfte att öka utbytet av välutbildade talanger mellan våra respektive länder.

Bakgrund

Sverige är den 6:e största finansiella givaren till FN-systemet. Svenska företag har samtidigt bara en relativt liten andel av FN-systemets totala upphandlingar av varor och tjänster (0,18% år 2016). I Sveriges exportstrategi ingår en tydlig ambition att öka den svenska försäljningen till FN-systemet globalt. Antalet svenska bolag som är registrerade i FN:s leverantörsdatabas har ökat från 380 år 2014 till 508 år 2017. Vår FN-representation i New York har förstärkts med en upphandlingsexpert som på heltid bistår svenska företag i deras affärer.

2018 firar USA och Sverige 200 år av diplomatiska förbindelser. Sverige och USA har en god och bred ekonomisk relation. USA är Sveriges viktigaste handelspartner utanför EU. Vårt handelsutbyte leder till jobb och välstånd på båda sidor av Atlanten. Svenska företag skapar ca 25 000 arbetstillfällen i New York och ca 500 000 i USA och i Sverige sysselsätts 140 000 personer genom handeln med USA. 1400 amerikanska företag är etablerade i Sverige.

Program för Ann Lindes besök i New York

Monday February 5
09:30 Welcome and introduction by UN Procurement Division by Director of Procurement Mr. Dmitri Dovgopoly. Minister Linde and Ms. Berg, Business Sweden CEO to hold remarks.
10:30 Meeting with Administrator or Assosiate Administrator of the UN Development Programme (UNDP).
12:00 Meeting with United Nations Department of Field Support, Mr. Atul Khare (ASG).
14.00 Time for media.
14:45 Meeting with Ms. Lise Kingo, Executive Director, UN Global Compact.
18.00 Reception at the Swedish Residence.

Tuesday February 6
09.30-10.15 Meeting with representatives New York City on Women Entrepreneurs. Address: One Dag Hammarskjöld Plaza, 40th Floor.
10.30-11.15 Meeting with Union representatives. Address: One Dag Hammarskjöld Plaza, 40th Floor.
12.30 Lunch with President and members of the Swedish American Chamber of Commerce New York. Address: At SACCNY member's office TBD.
15.00-16.30 Visit to LaGuardia Airport hosted by Skanska. Open for media.
18.30 Team Sweden New York Dinner at the residence. Topic: Talent Attraction.

Wednesday February 7
09.30 Meeting with Swedish Entrepreneurs at Nordic Innovation House.
12.00 Transport to Columbia University.
12.30 Lunch Seminar on International Trade, US policy and the EU approach at Columbia University. Discussants: Minister Linde and Nobel Laureate Joseph Stiglitz. Open for media.

 

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.