Ann Linde talar på seminarium om EU:s digitala framtid

Onsdagen den 14 februari 2018 är Ann Linde huvudtalare vid ett seminarium i Bryssel arrangerat av The European Centre for International Political Economy, ECIPE.

Utgångspunkten för seminariet är att diskutera viktiga reformer som behövs för att förverkliga en digital inre marknad. Seminariet diskuterar också behovet av koalitioner samt vikten av att samverka mellan länder. Den Digitala D9-grupp (D9) som EU-och handelsminister Ann Linde tog initiativet till den 5 september 2016 utgör ett viktigt och konkret exempel på ett samarbete som driver den digitala agendan framåt.

– I och med bildandet av D9-gruppen påbörjades ett nytt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Estland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Irland och Storbritannien. Detta har varit ett sätt att ta på sig ledartröjan i Europa och driva arbetet framåt, säger Ann Linde.

Ann Linde menar att digitaliseringen har en stor potential för tillväxten i många olika sektorer, framförallt inom den växande tjänstesektorn som med digitaliseringen kan effektivisera produktionsprocesser.

– Det är tydligt att det är stora skillnader i länders digitala utveckling vilket också leder till olika politiska prioriteringar. Den digitala utvecklingen går fort och därför måste vi göra vårt bästa för att se till att förutsättningarna för våra företag och medborgare är i takt med vår omvärld.

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha