Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till ministermöte i Bryssel - Polen och Brexit på dagordningen

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för allmänna frågor (GAC) möts i Bryssel på tisdag 27 februari. EU-ministrarna väntas diskutera rättsstatens ställning i Polen, läget i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och förberedelser inför nästa europeiska råd 22–23 mars.

Mötet inleds med att det bulgariska ordförandeskapet presenterar arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap, 1 januari – 31 juni 2018. Bulgariens fyra prioriteringar är ekonomisk tillväxt och social samhörighet, stabilitet och säkerhet, förbindelserna med västra Balkan och digital ekonomi.

EU-ministrarna kommer vidare att diskutera läget i förhandlingarna om Brexit. Förhandlingarna handlar nu om övergångsperioden från det att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 till det att en ny förbindelse mellan EU och Storbritannien förhandlats fram.

Vid mötet kommer EU-kommissionen att ge en lägesrapport om situationen för rättsstatsprincipen i Polen. Den 20 december 2017 lade EU-kommissionen fram ett motiverat förslag om att initiera artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen. I artikeln står det att rådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden. Innan rådet slår fast att ett land åsidosätter EU:s grundläggande värden ska den höra det medlemsland det gäller, i detta fall Polen.

Ann Linde kommer även att träffa sina socialdemokratiska ministerkollegor på ett förmöte innan allmänna rådet i Bryssel.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00