Civilminister Ardalan Shekarabi deltar i European Open Government Leaders’ Forum i Milano

Den 5 februari reser civilminister Ardalan Shekarabi till Milano för att delta i en konferens om Open Government och civilt deltagande. Konferensen samlar regeringsrepresentanter, experter och företrädare från civilsamhället och civilsamhällesorganisationer från Europa. Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter om hur civilt deltagande kan bidra till bättre policyskapande och till förbättrade offentliga styrsystem.

Civilministern kommer bland annat att delta i en session om varför deltagande är viktigt för att öka tillit mellan medborgare och den offentliga sektorn. Diskussionen väntas också handla om vilka utmaningar som finns för att det civila deltagandet ska kunna öka samt om hur ett ökat deltagande kan bidra till att möta de utmaningar Europa står inför, som exempelvis migrationsfrågor, en åldrande befolkning och stor ungdomsarbetslöshet. Utöver konferensprogrammet kommer civilministern också att ha bilaterala möten, bland annat med Italiens minister för offentlig förvaltning, Marianna Madia.

För mer information kontakta Matilda Glas.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3670364
e-post till Matilda Glas, via registrator