Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fakta på bordet i fallet Nya Karolinska – så det aldrig sker igen

Publicerad

Regeringen beslutade idag om ramarna för den utredning som socialminister Annika Strandhäll och finansminister Magdalena Andersson aviserade i samband med en pressträff förra veckan, efter fallet Nya Karolinska.

Utredaren får i uppdrag att se till att fakta kommer på bordet, både vad gäller de delar som har med avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och det privata (de så kallade OPS-lösningar) inom hälso- och sjukvården, men också de delar som rör användandet av process- och organisationsstöd. Då både mellan landsting och privata företag, men också inom landstinget.

– Det som skett och sker på Nya Karolinska skapar otrygghet. Utredaren får uppdraget att inte bara se över själva bygget, utan också innehållet. Det är centralt för att få fakta på bordet. Vi behöver se till att vi kan säkerställa att något sånt här aldrig ska ske igen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Kostnaderna för hälso- och sjukvård utgör cirka 90 procent av landstingens totala kostnader. Staten tillför vården generella och riktade statsbidrag, de utgör cirka 20 procent av landstingens intäkter. Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt, annars riskeras tilltron till välfärdssystemen. Därför ska utredningen också identifiera risker för att offentliga medel, inklusive riktade statliga medel, används på ett ineffektivt och icke ändamålsenligt sätt och lämna förslag för att möta de eventuella brister som den identifierar.

– Sjukvården har en avgörande samhällsfunktion. De offentliga medel som vi avsätter till sjukvården ska gå till en bättre vård för patienter och bättre förutsättningar för personalen. Inte till skyhöga konsultnotor. Därför är det angeläget att utredningen ska se över om de regelverk vi har faktiskt möjliggjort att skattepengar inte har använts effektivt och ändamålsenligt i fallet Nya Karolinska, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen gav i augusti 2017 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, uppdrag att göra en kunskapssammanställning om värdebaserad vård, som en stor del av omorganisationerna inom Nya Karolinska bygger på.

Forskningsstiftelsen Leading Health Care har nu ansökt om medel för att göra en organisationsteoretisk genomlysning av modellen värdebaserad vård. Detta kompletterar väl det uppdrag som SBU tidigare fått och är ett viktigt bidrag för att få en bild över helheten. Regeringen har därför idag beslutat bevilja Leading Health Care medel i enlighet med deras ansökan.

– Modellen värdebaserad vård används också på andra sjukhus, helt eller delvis, och är mycket omdiskuterad. Därför är det viktigt att också se över själva modellen, och inte bara exemplet som utspelar sig i Stockholm, säger socialminister Annika Strandhäll.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00