Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Publicerad

Regeringen tar ytterligare steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande. Regeringen har idag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser. Syfte med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande. Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under de senaste tio åren har en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ skett. Det beror bl.a. på utökat informationsutbyte och s.k. läckor om dolda tillgångar utomlands. Skattetillägg får inte tas ut vid rättelser på eget initiativ.

Enligt förslaget anses en rättelse inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16
e-post till Linda Bolund Thornell, via registrator