Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om att arbetskraftsinvandrare ska kunna få ersättning när arbetsgivare inte uppfyller vissa villkor

Publicerad

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot en utredning som föreslår att arbetskraftsinvandrare ska ha rätt till ersättning i vissa fall när ett uppehållstillstånd för arbete återkallas. Arbetskraftsinvandrare ska inte ska drabbas på ett orimligt vis när arbetsgivaren har gjort fel.

Utredningen föreslår att om en återkallelse av ett uppehållstillstånd sker för att arbetsgivaren har misslyckats med att ge arbetstagaren en anställning som uppfyller kraven för arbetstillstånd ska arbetsgivaren betala ut en ersättning. Det föreslås också att ersättning ska betalas ut om arbetskraftsinvandrare, på grund av bristande arbetsvillkor, får avslag på en ansökan om förlängt uppehållstillstånd för arbete eller för permanent uppehållstillstånd. Ersättning som ska betalas ut ska motsvara kränkningen som arbetstagare drabbas av vid avslag på grund av misstag från arbetsgivarens sida.

– Det ska råda ordning och reda på arbetsmarknaden samtidigt som företag måste kunna attrahera kompetent arbetskraft. Rådande regelverk togs fram av den förra borgerliga regeringen och leder ibland till orimliga konsekvenser för arbetstagaren, även om det är arbetsgivaren som gjort fel. Vi ska ta tillvara på kompetensen som är så viktig för svenska företag, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslaget lämnas inom ramen för uppdraget som utredare Bertil Ahnborg fick sommaren 2017 och som syftar till att arbetskraftsinvandrare inte ska drabbas på ett orimligt vis om det är arbetsgivaren som gjort fel.

Förslaget om ersättning ska nu ut på remiss.

Ytterligare åtgärder

Den 1 december 2017 trädde nya regler ikraft som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren, utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd, har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. Tidigare har utredaren även lämnat förslag som också ska göra det möjligt att rätta mindre, icke uppsåtliga, misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.