Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi

Publicerad

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna.

- Vår prognos för tillväxten och arbetslösheten är i stort oförändrad, men de offentliga finanserna väntas bli något starkare än vid förra prognostillfället, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tillväxten förväntas bli 2,8 procent i år för att sedan minska till 2,2 procent nästa år. Arbetslöshetsprognosen är oförändrad och arbetslösheten väntas fortsätta falla, samtidigt som sysselsättningsgraden är fortsatt den högsta på drygt 25 år.

De offentliga finanserna antas bli något starkare såväl i år som nästa år än vid prognosen i december. Upprevideringen beror främst på minskade utgifter i staten, men även på att skatteinkomsterna bedöms växa något snabbare.

Riskerna för att utvecklingen ska bli svagare än väntat är dock stora. Förutom risken för en kraftigare inbromsning i Kina finns en politisk osäkerhet kring Brexit och USA samt under den senaste tiden en finansiell oro och volatila bostadspriser.

- Därför är det så viktigt att regeringen under mandatperioden har vänt underskott till överskott, samtidigt som statsskulden har minskat rejält och arbetslösheten pressats tillbaka. Sverige står därmed väl rustat att ta sig an både samhällsproblem och möjliga ekonomiska obalanser, säger finansministern.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.