Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Publicerad

Yrkesprogrammen ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Målet är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar och att öka Sveriges konkurrenskraft. Lagrådsremissen beslutades av regeringen torsdagen den 15 februari.

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige är bristen på rätt utbildad arbetskraft. I dag finns det cirka 100 000 lediga jobb och knappt 60 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag uppger svårigheter att hitta kompetent arbetskraft. Yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning men tyvärr har antalet elever på yrkesutbildningen sjunkit drastiskt sedan den förra regeringen tog bort den grundläggande behörigheten.

För att företag ska kunna expandera och välfärden tryggas är det viktigt att yrkesprogrammens attraktivitet stärks. Därför vill regeringen återinföra grundläggande behörighet så att fler ungdomar ska välja programmen och fler lediga jobb tillsätts.

- Yrkesprogrammen är centrala för att vår ekonomi ska kunna fortsätta växa och att vi ska kunna trygga välfärden, säger statsminister Stefan Löfven. Därför måste programmen ge grundläggande behörighet för att fler ungdomar ska välja att gå våra yrkesutbildningar.

Regeringen föreslår därför att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet. För att inte tränga undan yrkeskurser föreslår regeringen att programmen ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Det innebär mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och engelska.

Elever har olika mål med sina studier och därför ska det gå att välja bort de behörighetsgivande kurserna. Det ska även, precis som idag, vara möjligt att läsa kurser för grundläggande behörighet inom 2 500 poäng.

- På morgondagens arbetsmarknad kommer möjligheten att växla karriär vara avgörande och politiken måste alltid se till att öppna dörrar för livslångt lärande, inte leda ner ungdomar i en återvändsgränd som den förra regeringens politik innebar, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram har minskat stadigt. Läsåret 2010/11 gick drygt 50 000 elever av eleverna i årskurs 1 på ett yrkesprogram. Sedan dess har antalet elever minskat till att läsåret 2016/17 uppgå till knappt 33 000 elever, vilket är en minskning med en tredjedel.

Regeringen beslutade om förslaget på regeringssammanträdet den 15 februari. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.