Gustav Fridolin besöker skola i Emmaboda

Ökad jämlikhet står i fokus när utbildningsminister Gustav Fridolin besöker Bjurbäcksskolan i Emmaboda fredag den 9 februari.

Under besöket kommer utbildningsministern att träffa rektor, lärare, skolpersonal och elever. Bjurbäcksskolan ingår i regeringsinitiativet Samverkan för bästa skola, som innebär att staten via Skolverket genomför insatser för att förbättra elevernas resultat samt öka likvärdigheten bland skolor i Sverige.

Besöket i Emmaboda utgör fortsättningen på Gustav Fridolins resa runtom i landet med syfte att tala om och lyfta goda exempel för en mer jämlik skola. Under resans gång tar utbildningsministern på plats del av hur arbetet för att minska klyftorna mellan både skolor och elever fortgår.

Möjlighet för intervjuer finns under nedan angiven tid. Kontakta politiskt sakkunnig Sandra Ahlstrand.

Program för besöket på Bjurbäcksskolan, Rådhusgatan 23, Emmaboda

11.15 – 12.00 Möte med rektor och lärare om Samverkan för bästa skola

12.00-12.45 Lunch och samtal med elever

12.45-13.15 Tid för media

Kontakt

Sandra Ahlstrand
Politiskt sakkunnig hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon 08-405 18 50
Mobil 072-219 19 77
e-post till Sandra Ahlstrand, via registrator