Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Inga nedskärningar ett villkor för extra statligt stöd till skolan

Publicerad

Nu avsätts fullt utbyggt 6 miljarder kronor årligen som huvudmän för grundskola och förskoleklass kan ansöka om för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling. Ett villkor för att ta del av medlen är att huvudmannen inte samtidigt sänker de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa.

Regeringen har i dag fattat beslut om en förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Samtliga huvudmän som tar del av bidraget förbinder sig att inte sänka de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa, sett till ett genomsnitt av föregående tre år. Huvudmännen ska även utarbeta en plan för hur bidraget ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

- Det här är en rejäl investering i skolan och jämlikhet. Alla får mer, men de elever och skolor som haft det tuffast får mest. Samtidigt skyddar vi skolan mot nya nedskärningar. Vi vet att barn är en väldigt dålig krockkudde vid kriser, när man sparar på skolan blir det mycket dyrare i andra änden när elever inte fått den tid de behöver med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringens beslut innebär en unik förstärkning av den statliga finansieringen av grundskolan och förskoleklassen, som bygger på ett förslag från den Skolkommission som regeringen tillsatte 2015. Det statliga stödet på 6 miljarder kronor till grundskola och förskoleklass, som presenterades i budgetpropositionen för 2018, ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Dessa sammanställs i ett av SCB årligt framräknat index. De huvudmän som får motta störst del av stödet är baserade i områden med ett högt socioekonomiskt indexvärde.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.