Introduktionsjobben införs den 1 maj 2018

Regeringen arbetar för att alla som kan jobba ska jobba. För att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete görs anställningsstöden nu färre, enklare och mer kraftfulla. Fem olika stöd blir ett – introduktionsjobb. Jobben kan kombineras flexibelt med utbildning, både för att stärka den enskilda individen och för att möta kompetensbehov hos arbetsgivare.

Regeringen har i dag fattat beslut om ett antal förordningar och förordningsändringar i syfte att införa introduktionsjobb, en reform som aviserades i budgetpropositionen för 2018. Dagens fem olika former av särskilt anställningsstöd görs om till ett nytt och enhetligt särskilt stöd – introduktionsjobb. Det nya stödet innebär ett enhetligt och höjt tak, en subventionsnivå och ett enkelt och enhetligt handledarstöd. Introduktionsjobben införs den 1 maj 2018. Extratjänsterna och nystartsjobben kommer att finnas kvar.

– Regeringen har lyssnat på arbetsgivarna och andra som efterfrågat förenklingar av anställningsstöden. Med introduktionsjobb blir det väsentligt lättare för alla parter att förstå och använda stöd för att anställa långtidsarbetslösa eller nyanlända, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Introduktionsjobb kommer att kunna kombineras flexibelt med utbildning, både för att stärka den enskildes förutsättningar för arbete liksom för att möta kompetensbehov hos arbetsgivare. En sådan kombination ska utgå från individens behov och inte vara ett absolut krav som i nuvarande traineejobb och instegsjobb.

Fem stöd blir ett

Särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobben ersätter nuvarande särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin inklusive det s.k. förstärkta särskilda anställningsstödet, två former av traineejobb och instegsjobben. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb, som kommer att vara enklare och mer kraftfullt för målgruppen.

Forskningen visar att de subventionerade anställningarna är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. Systemet för de subventionerade anställningarna har hittills varit komplicerat. Det är i nuläget svårt att överblicka de olika stödformerna. Detta riskerar att minska arbetsgivares vilja att använda de subventionerade anställningarna. Det riskerar också att stöden inte används på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till målgruppernas behov eller att samspelet mellan stöden inte fungerar som avsett.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?