Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin till EU:s informella biståndsministermöte i Bryssel 20 februari

Publicerad

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar vid EU:s informella biståndsministermöte i Bryssel den 20 februari 2018. Under mötet behandlas bland annat samarbetsavtal med ett antal länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (Post-Cotonou-ramverket). Regeringen driver att avtalet genomgående ska bygga på principer om mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet samt att fler länder inkluderas inom ramen för samarbetet.

Andra frågor som diskuteras är Europeiska investeringsbankens (EIB) förslag om ny finansieringsmekanism för utveckling samt halvtidsöversynen av de externa investeringsinstrumenten. Vidare anordnas en lunch med UNDP:s chef Achim Steiner om de globala målen för hållbar utveckling och reform av FN:s utvecklingssystem.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00