Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställd hälsa tydlig del av myndigheters styrning

Publicerad

Regeringen stärker och systematiserar styrningen av myndigheters jämställdhetsarbete. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg samt Inspektionen för socialförsäkringen får nu ändrade instruktioner för mer jämställdhetsfokus.

Regeringens jämställdhetspolitiska delmål om jämställd hälsa innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

– Jämställd hälsa ska vara en självklarhet, vilket det inte är idag. Då måste vi se över hur det arbetet sker i våra myndigheter, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheterna har sedan tidigare tidsbegränsade uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering av sin verksamhet. Regeringens beslut innebär att de får en långsiktig styrning avseende jämställdhet och att varje myndighets ansvar inom ramen för jämställdhetspolitiken förtydligas. till exempel att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sin tillsyn av vård och omsorg särskilt ska belysa villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Tillsammans med inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten är styrningen i instruktioner ett sätt för regeringen att säkerställa institutionella förutsättningar och en långsiktighet i styrningen för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00