Kommerskollegium överlämnar Brexit-rapport till Ann Linde

Idag överlämnar Kommerskollegium rapporten ”Efter Brexit - analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar” till EU- och handelsminister Ann Linde där uppdraget har varit att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om de svenska handelsintressena i förhållande till Storbritannien efter Brexit.

Foto: Moa Haeggblom / Regeringskansliet

Rapporten utgör ett viktigt bidrag i formandet av den svenska positionen inför de kommande förhandlingarna om relationen mellan EU och Storbritannien efter Brexit.

Anna Stellinger, Kommerskollegiums generaldirektör, överlämnar i dag rapporten som regeringen beställde i oktober 2017.

- För att vara så väl förberedda som möjligt har regeringen bett Kommerskollegium att analysera vilka sektorer som kan vara särskilt viktiga för oss i Sverige i förhandlingarna med Storbritannien. Regeringen vill mildra de negativa effekterna på handeln som vi vet att Brexit kommer få, konstaterar EU- och handelsminister Ann Linde.

Rapporten visar att sektorer med tekniskt avancerade produkter med många sammansatta delar kommer att påverkas mer av Brexit, exempelvis motorfordonssektorn.

Rapporten lyfter även fram Sveriges export av affärskonsulttjänster (inom t.ex. arkitektur, juridik och IT) där svenska företags försäljning av tjänster i Storbritannien på många sätt möjliggörs av personrörligheten på EU:s inre marknad.

- Rapporten stärker min bild att det bästa vore om den framtida handelsrelation med Storbritannien utgår från den situation som råder idag. Men just nu behöver vi större klarhet från britterna om vilka förväntningar de har för att kunna gå vidare. Det vi redan nu vet är att företagen och det svenska näringslivet måste förbereda sig, vi ska fortsätta handla med Storbritannien men det kommer att bli dyrare och krångligare, säger Ann Linde.

Kommerskollegiums rapport kommer vid en tidpunkt när de resterande 27 medlemsstaterna i EU förbereder sig för diskussioner om hur den framtida relationen mellan unionen och Storbritannien ska se ut. På Europeiska rådets möte i mars ska EU:s stats- och regeringschefer tillsammans peka ut riktningen för hur denna relation bör och kan se ut.

Ta del av rapporten på Kommerskollegiums webbplats.