Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lättare för kommuner och landsting att samverka genom avtal

Publicerad

I en remiss som överlämnas till Lagrådet föreslår regeringen en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting. Förslaget innebär att kommuner och landsting får möjlighet att överlåta utförandet av uppgifter till varandra.

- Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt verktyg i arbetet för att kunna säkerställa god och likvärdig service var man än bor i landet. Särskilt viktigt blir det för små kommuner som kan ha svårt att rekrytera specialistkompetenser, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Genom avtalssamverkan ska kommuner och landsting kunna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Förslaget innebär inte att kommuner kan åta sig landstingens uppgifter eller vice versa.

Vid avtalssamverkan kommer det också att vara möjligt för kommuner och landsting att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun eller landsting, så kallad extern delegering.

Lagrådsremissen bygger på ett förslag som den parlamentariska Kommunutredningen överlämnade i oktober 2017. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer:
Kommunutredningen överlämnar förslag om en generell rätt till avtalssamverkan

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.