Näringsminister Mikael Damberg inleder svenskt affärsforum i Malaysia

Den 5 till 7 februari 2018 besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Malaysia för att medverka i Sweden-South East Asia Business Summit. Han kommer också att ha överläggningar med företrädare för den malaysiska regeringen och träffa företrädare för företag och organisationer med intresse för att utveckla affärer med Sverige.

Närings- och innovationsministern Mikael Damberg invigningtalar vid Sweden-South East Asia Business Summit, ett stort forum för diskussioner mellan svenska och sydostasiatiska näringslivsföreträdare. Han kommer också att träffa Malaysias handels- och industriminister Dato Sri Mustapa Mohamed för en diskussion om Malaysias roll som ekonomiskt nav i regionen, om svenska företags engagemang på den malaysiska marknaden och om möjligheten att attrahera malaysiska investeringar till Sverige.

– Sydostasien är en dynamisk region där mer än 600 svenska företag är etablerade. Dessa företag erbjuder framkantslösningar som är attraktiva i den snabba urbaniseringen och i utvecklingen mot allt mer kunskaps- och innovationsintensiva ekonomier. Det är angeläget att diskutera hur vi kan fördjupa vårt samarbete och utbyte med både Malaysia och grannländerna för att stärka både Sverige och regionens tillväxt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Under Sweden-South East Asia Business Summit kommer Mikael Damberg att träffa regeringsföreträdare från länder i regionen samt organisationer och aktörer med intresse för affärer med Sverige.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Faktaruta:

Sweden-South East Asia Business Summit anordnades för första gången i Singapore i september 2016 och även vid det tillfället medverkade närings- och innovationsminister Mikael Damberg. I år arrangeras mötet av Sveriges ambassad i Kuala Lumpur i samarbete med Business Sweden och Malaysian Swedish Business Association (MASBA). Syftet med mötet är att samla näringslivsledare och beslutsfattare från Sverige och ASEAN-länderna genom att erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och diskussion om affärsmöjligheter.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Mikael Damberg på sociala medier