Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern reser till Förenade Arabemiraten för att diskutera Sveriges medverkan i världsutställningen Expo 2020

Publicerad

Den 3-5 februari 2018 besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Förenade Arabemiraten för att främja svenskt näringslivs möjligheter samt fördjupa samarbetet och de mellanstatliga relationerna.

Under besöket i Dubai kommer Mikael Damberg också diskutera Sveriges medverkan i världsutställningen Expo 2020.

- Förenade Arabemiraten är en intressant marknad för svenska företag. Det är också roligt att se att det i Förenade Arabemiraten finns ett intresse för svenskt kunnande inom innovationsområdet och jag hoppas vi kan både vidareutveckla befintliga kontakter och skapa nya ytor för samarbete, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

I Abu Dhabi träffar Mikael Damberg ekonomiminister Sultan Saed Al Mansoori för att diskutera samarbeten på innovationsområdet, entreprenörskap och Sveriges och Förenade Arabemiratens handelsrelationer.

I Dubai träffar Mikael Damberg bland andra Reem Al Hashimy, som är generaldirektör för världsutställningen Expo 2020 Dubai. Vid mötet kommer Mikael Damberg att presentera den svenska avsikten att medverka med en paviljong vid världsutställningen och diskutera hur den svenska medverkan kan bidra till världsutställningens tema "Connecting Minds, Creating the Future".

Regeringen beslutade nyligen att Sverige har för avsikt att delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Regeringen avser att finansiera deltagandet gemensamt med näringslivet. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.

- Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai ger näringslivet möjligheter att stärka sina positioner och visa upp sina konkurrenskraftiga och hållbara lösningar och ger samtidigt en möjlighet att främja svenska värden som jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Vidare kommer Mikael Damberg träffa företrädare för Smart Dubai, staden Dubais satsning på att göra Dubai till världens bäst digitalt utvecklade stad, för att diskutera möjligheter för svenska lösningar att bidra till utvecklingen på detta område.

 

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00