Nordiskt samarbetsministermöte i Stockholm

Den 8 februari står utrikes- och nordisk samarbetsminister Margot Wallström värd för ett nordiskt samarbetsministermöte (MR-SAM). Mötet är det första i MR-SAM-format under svenskt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018.

Sverige tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari med fokus på tre breda prioriteringar "Ett inkluderande, innovativt och öppet Norden". På dagordningen står bland annat beslut om budgeten för 2019, internationell profilering av Norden samt gränshinderfrågor.

I samband med MR-SAM lanserar Nordregio sin rapport "The State of the Nordic Region 2018". Rapporten är en unik samling av data från hela Norden över ett flertal områden såsom ekonomi, demografi, arbetsmarknad och utbildning.

Länk med mer info: http://www.nordregio.se/en/News/Launch-of-State-of-the-Nordic-Region-2018/

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö