Ny direktör och chef för Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringen har idag anställt Gunilla Paulsson Lindberg som ny direktör och chef för Fastighetsmäklainspektionen från och med den 15 mars 2018 till och med den 31 december 2024. Gunilla Paulsson Lindberg har tidigare bland annat varit avdelningschef vid Jordbruksverket.

− Jag är mycket nöjd med att Gunilla Paulsson Lindberg har tackat ja till att bli chef för Fastighetsmäklarinspektionen, säger konsumentminister Per Bolund. Hennes kompetens och erfarenhet från såväl juridiken som ledande befattningar inom statsförvaltningen gör henne mycket lämplig att leda och bidra till en mer aktiv, omfattande och underbyggd tillsynsverksamhet.

Gunilla Paulsson Lindberg är jurist och har bland annat arbetat som avdelningschef vid Jordbruksverket, enhetschef vid Lotteriinspektionen och som åklagare.

− Jag ser fram emot att leda en myndighet med stor betydelse för konsumenternas förtroende för fastighetsmäklarmarknaden. Det känns också roligt att få leda en verksamhet som befinner sig i en utvecklingsfas, säger Gunilla Paulsson Lindberg.

Om Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen har till uppgift att pröva ansökningar om registrering som mäklare, utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare och avgöra disciplinära åtgärder mot dessa, samt ta fram föreskrifter. Myndighetens ansvarsområde täcker även bekämpning av penningtvätt och erkännande av yrkeskvalifikationer från fastighetsmäklare inom EU som vill vara verksamma i Sverige. Fastighetsmäklarinspektionen har också ett informationsansvar gentemot konsumenter och fastighetsmäklare.
Fastighetsmäklarinspektionen har cirka 20 anställda. För att Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna utveckla tillsynsverksamheten och göra den mer aktiv, omfattande och underbyggd har myndigheten fått en anslagsökning med 3 miljoner kronor för 2017 och med 6 miljoner kronor från och med 2018. Förvaltningsanslaget 2018 uppgår till ca 25 miljoner kronor. Myndigheten är till sin helhet lokaliserad till Karlstad.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator