Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan

Publicerad

Regeringen har beslutat att inleda arbetet för att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan. Sida har fått i uppdrag att ta fram ett underlag om hur biståndet kan bidra till att upprätthålla grundläggande samhällsservice och stödja fredsbyggande.

Sydsudans befolkning har drabbats hårt av den fyra år långa konflikten. Under 2017 förväntas sju miljoner människor, av en befolkning om cirka 13 miljoner, behöva humanitär hjälp eller skydd. Därtill har över fyra miljoner människor tvingats fly från sina hem, varav omkring hälften har lämnat landet.

Regeringen har idag beslutat att ge Sida i uppdrag att ta fram ett underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbete i Sydsudan. Sida har även fått i uppdrag att se över möjligheterna att öka volymen på biståndet, till mellan 150 och 250 miljoner om året.

– Det internationella samfundet måste använda alla tillgängliga verktyg för att få ett slut på konflikten. Genom att ta fram en ny strategi hoppas jag att Sveriges bistånd på ett ännu bättre sätt ska kunna bidra till en fredlig och hållbar utveckling. Sydsudans befolkning behöver hjälp för att överleva, men även för att kunna verka för fred, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sveriges utvecklingssamarbete syftar inte till att stärka den nuvarande regeringen. Sida har därför fått i uppdrag att redogöra för hur verksamheten direkt kan stödja den sydsudanesiska befolkningen, utan att stärka parterna till konflikten.

Presskontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.