Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya lagar och förordningar ska publiceras på nätet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att lagändringarna för en övergång till elektroniskt kungörande av författningar ska träda i kraft den 1 april 2018. Detta innebär att lagar och förordningar kommer att meddelas genom att Svensk författningssamling publiceras på en ny webbplats.

Hittills har Svensk författningssamling (SFS) publicerats i tryckt och fysisk form och har funnits tillgänglig bland annat på bibliotek och på vissa myndigheter. Genom digitaliseringen blir det möjligt att enkelt och kostnadsfritt få tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och förordningar via den nya webbplatsen. Dessutom kan kungöranden ske alla dagar på året. Svensk författningssamling (SFS) kommer inte längre ges ut i tryckt form.

Riksdagen har redan tidigare beslutat de lagändringar som behövs för ett elektroniskt kungörande.

Ta del av lagändringarna i propositionen Elektroniskt kungörande av författningar

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh