Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökat tryck på kommunerna att hålla handläggningstiderna

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska införas ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket har genom en rapport uppmärksammat att var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. I rapporten från Boverket föreslår även myndigheten att ett system med reduktion för avgift införs i plan- och bygglagen.

Regeringen föreslår i en remiss till Lagrådet att en reduktion på 1/5 av avgiften för varje påbörjad försenad vecka ska börja gälla den 1 januari 2019. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00