Pressinbjudan: Betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnar den 20 februari sitt betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Ingång via Kopparporten vid Rosenbads huvudentré från 13.30. Medtag presslegitimation.

Utredningen har bland annat haft uppdraget att göra en analys över Försvarsmaktens materielbehov och lämna förslag på prioriterings- och effektiviseringsåtgärder, såväl inom som utöver tilldelade ekonomiska ramar.

Utredningen kommer att utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Anmäl deltagande senast 19 februari 16.00. För anmälan till pressträffen och frågor kontakta pressekreterare Marinette Nyh Radebo.

Pressträffen kommer att sändas live på regeringen.se
Utredningen blir tillgänglig 13.45 på regeringen.se

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00