Rapport om UD:s arbete med handlingar överlämnad till utrikesministern

Den 28 februari överlämnade UD:s rättschef sin rapport till utrikesminister Margot Wallström om hur utrikesförvaltningen ska förbättra sitt arbete med allmänna handlingar. En rad åtgärder vidtas nu för att förbättra hanteringen av handlingar.

I december 2017 gav utrikesminister Margot Wallström utrikesdepartementets rättschef i uppdrag att ta fram förslag på hur hanteringen av allmänna handlingar på UD kan förbättras. Nu är rapporten klar, och en rad åtgärder vidtas för att förbättra rutinerna för hantering av handlingar.

– Offentlighetsprincipen är en grundläggande del av demokratin, och vi måste hantera allmänna handlingar korrekt, säger utrikesminister Margot Wallström.

Med avstamp i rapporten inför departementet nu ett genomgripande åtgärdsprogram för att förbättra hanteringen av allmänna handlingar. Programmet löper under hela 2018 och omfattar bland annat en obligatorisk e-utbildning om offentlighet och sekretess, ett nytt informationspaket på utrikesförvaltningens intranät, en stärkt tillsyn, och ett förtydligat chefsansvar när det gäller hanteringen av allmänna handlingar.

– Vi kommer att skärpa kraven på hur vi hanterar allmänna handlingar, och vi kommer att stärka stödet till medarbetarna för att kunna förbättra hanteringen, säger Margot Wallström.

Rättschefen kommer på utrikesministerns uppdrag att följa hur åtgärdsprogrammet genomförs under året. Rättschefen kommer även att återrapportera om resultatet av Handling 2018 före årets slut.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst