Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Regeringen

Regeringen föreslår skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Publicerad

Regeringen beslutade propositionen En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt den 15 februari. I propositionen föreslår regeringen att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras så att straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt skärps.

Enligt regeringens förslag delas brottet obehörigt tillträde till skyddsobjekt upp i två svårhetsgrader. För normalfallen höjs straffet från högst ett till högst två års fängelse. Böter ska inte längre ingå i straffskalan för brott av normalgraden. För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.

Den så kallade subsidiaritetsregeln i skyddslagen i förhållande till brottsbalken tas bort. Enligt förslaget kommer skyddslagen inte längre ha en bestämmelse om att brottsbalkens bestämmelse om olaga intrång ska gälla före skyddslagens straffbestämmelse. Förslaget innebär att skyddslagens i förhållande till brottsbalken strängare straffskala tillämpas.

Subsidiaritetsregeln tas bort även vad gäller avbildningsförbud och förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska i anslutning till skyddsobjekt. Dessa överträdelser rubriceras olovlig avbildning av skyddsobjekt och olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt.

Brottet när någon lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett skyddsobjekt rubriceras lämnande av osann uppgift vid skyddsobjekt.

Skyddslagens bestämmelse om förverkande anpassas till motsvarande reglering i brottsbalken.

Hemvärnsmän blir hemvärnssoldater

I lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. föreslås att ordet "hemvärnsmän" ändras till "hemvärnssoldater" för att benämningen ska vara könsneutral. Ändringen förväntas bidra till en ökad jämställdhet i Försvarsmakten och medföra positiva effekter när det gäller rekrytering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Proposition En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt