Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen fortsätter att göra det enklare för företag

Publicerad

Regeringen fortsätter att göra det enklare för företag. Nu förstärker man förenklingsarbetet för företagare som vill starta och driva företag. Regeringen har i dag gett Tillväxtverket och Bolagsverket i uppdrag att utveckla verksamt.se genom exempelvis innovationstävlingar, innovationsupphandlingar och tillgängliggörande av öppen data på webbsidan. Syftet är att kunna erbjuda fler och mer individuellt anpassade tjänster till företagare.

Den snabba utveckling som sker inom digital tjänsteutveckling, med hjälp av bland annat artificiell intelligens, förväntas revolutionera och effektivisera både näringsliv och offentlig förvaltning. Regeringen ger nu Bolagsverket och Tillväxtverket i uppdrag att arbeta mer med innovativa arbetssätt och samskapande för att öka utvecklings- och innovationstakten med verksamt.se. Exempel på arbetssätt skulle kunna vara innovationstävlingar, innovationsupphandling, tillgängliggörande av öppen data eller samverkan i policylabb.

– Regeringens långsiktiga mål för verksamt.se är att företagare enkelt och med en hög grad av automation ska kunna få personligt anpassad information och vägledning helt digitalt. Det är viktigt att våra myndigheter tillvaratar de möjligheter som ny teknik och nya arbetssätt möjliggör. Uppdraget är ett viktigt steg i detta arbete, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Tillväxtverket och Bolagsverket får totalt 5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. Myndigheterna ska föra en löpande dialog med Näringsdepartementet om hur arbetet går. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se samlar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket tillsammans med andra myndigheter information och e-tjänster som den som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Verksamt.se har bland annat vunnit ”Web Service Award 2017” med motiveringen ”Webbplatsen är ett föredöme bland myndighetssajter. Här får målgruppen en ingång till information och tjänster från flera myndigheter paketerat på ett användarvänligt sätt”.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter