Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen lanserar strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag och social innovation

Publicerad

Gruppen företagare och entreprenörer som är verksamma inom socialt företagande ökar stadigt och är en viktig resurs för att möta många samhällsutmaningar. Nu tar regeringen ett helhetsgrepp och lanserar en samlad strategi som har som mål att stärka utvecklingen av sociala företag. För att kickstarta strategin har regeringen även beslutat om två uppdrag till Tillväxtverket och Vinnova som får 120 miljoner kronor mellan 2018-2020 för olika satsningar på socialt företagande.

I går, den 1 februari 2018, fastställde regeringen en strategi för sociala företag "Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation". Strategin har som mål att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället. Den ska också bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

– Vi behöver sociala innovationer i form av nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Det är viktigt att vi tar vara på kraften hos den ökande grupp företagare, entreprenörer och organisationer som är verksamma inom socialt företagande, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Strategin delas in i fem olika områden. Här ingår bland annat att förtydliga affärsrelationer till eller samarbetet med de offentliga aktörerna samt att stärka företags- och rådgivningskompetensen hos de sociala företagen. Övriga tre områden handlar om att se över befintliga finansieringsmöjligheter, att tydliggöra och mäta effekterna av de sociala företagens verksamhet samt att dela kunskap och sprida goda exempel. Genomförandet av denna strategi är ett långsiktigt arbete och syftar bland annat till att samordna insatser från olika politikområden för att de tydligare ska bidra till att stärka varandra.

Regeringen har också beslutat om två nya tre-åriga uppdrag som ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag.

Uppdragen omfattar totalt 120 miljoner kronor mellan 2018–2020.

  • Tillväxtverket får i uppdrag att bland annat identifiera och genomföra insatser som bidrar till att stimulera tillväxt hos sociala företag och att stärka utvecklingen av och kunskapen om sociala entreprenörer och sociala företag i hela landet.
  • Verket för innovationssystem (Vinnova) ska identifiera och genomföra insatser som bidrar till att främja utvecklingen av och kunskapen om social innovation genom socialt företagande, bland annat genom inkubatorers stöd till sociala företag. Vinnova ska även bidra till att utveckla området effektmätning för att stärka sociala företag och för att synliggöra värdet av de sociala insatser och den sociala innovation som sociala företag bidrar med.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Generella kännetecken för sociala företag

• Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.

• Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.

• Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.
För mer information läs hela strategin i länken nedan:

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter